Resous

Resous

Liy dirèk defans depòtasyon WAISN nan Eta WA

1-844-724-3737

(louvri chak jou 8 am-6 pm)

Liy dirèk WAISN ofri imigran espwa atravè sèvis li yo disponib pou tout moun kèlkeswa sèks, ras, kilti, relijyon ak oryantasyon seksyèl. Nou bay sipò nan plizyè lang, tankou panyòl, angle, Vyetnamyen, ak anpil lòt.

Sèvis Imigrasyon:

 • Rele pou rapòte aktivite imigrasyon nan zòn ou an.

 • Rapòte si ou/yon moun ou renmen/yon zanmi te arete pa Imigrasyon ak Ranfòsman Ladwàn (ICE) oswa Customs & Border Protection (CBP).

 • Akonpayman pou yon randevou imigrasyon.

 • Si w ap chèche kosyon pou soti nan detansyon imigrasyon.

 • Rele pou w aprann sou dwa w antanke imigran.

Konekte ak lòt sèvis, tankou:

 • Ede jwenn bank manje lokal ou a.

 • Asistans pou timoun 0-5 ane fin vye granmoun.

 • Pou aprann sou dwa w antanke travayè.

Dwa Ou ak ICE

Your rights with ICE
Your rights with ICE
Smartphone: Peze epi kenbe imaj la epi chwazi sove / telechaje

Odinatè: Dwa-klike sou imaj epi chwazi "sove" imaj

KOVID 19 Vaksinasyon Konnen Dwa Ou

Smartphone: Peze epi kenbe imaj la epi chwazi sove / telechaje

Odinatè: Dwa-klike sou imaj epi chwazi "sove" imaj

Resous

Liy sipò pou imigran nan eta Washington

1-844-724-3737

Ouvè tout jou yo 8 AM a 6 PM

La ligne de apoyo de WAISN, da esperanza a las persons inmigrantes por medio de los servicios que ofrecemos sin importar de género, raza, cultura, religión y orientación sexual. Ofri nou asistans nan plizyè lang, pa egzanp, español, angle, ak vietnamita, ak lòt.

Sèvis imigrasyon:

 • You can reportar si hay actividad de la migra (ICE).

 • Llame si usted, yon moun konnen ou konnen ke yo te detekte pa la migrasyon (ICE) oswa la Patrulla Fronteriza (CBP).

 • Acompañamiento para una cita de inmigración (audiencia de fianza, o cuando necesite ir a un juzgado).

 • Fianza para salir de la detención de inmigración o si busca ayuda para pagar su fianza.

 • Llame para conocer sus derechos como inmigrante.

Konekte ak lòt sèvis, pa egzanp:

 • Su banco de comida local.

 • Asistencia para niños de 0 a 5 años.

 • Pou konnen sou dwa yo nan travay la.

Tout dwa ak Migra

Sus derechos con la migra
Sus derechos con la migra

Telefòn entèlijan: Presione en la imagen y elija guardar/descargar

Konputatè: Fè klike sou imaj la ak elija "guardar" imaj

COVID-19 Sus Derechos al Vacunarse

Telefòn entèlijan: Presione en la imagen y elija guardar/descargar

Konputatè: Fè klike sou imaj la ak elija "guardar" imaj

HTHT
Scroll nan tèt