ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

"*" បង្ហាញពីវាលដែលត្រូវការ

ឈ្មោះ*
វាលនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងផ្ទៀងផ្ទាត់ ហើយគួរតែទុកចោលមិនផ្លាស់ប្តូរ។

អ្នកអាចទាក់ទងមកពួកយើងនៅលើ ហ្វេសប៊ុក ឬនៅ info@waisn.org. 

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងទាក់ទងមកយើងដើម្បីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពអន្តោប្រវេសន៍ សូមទូរស័ព្ទទៅលេខទូរសព្ទបន្ទាន់ 1-844-724-3737. បើមិនដូច្នោះទេ សូមប្រើទម្រង់ខាងលើ។

ចុចសួរអ៊ីមែល waisn@pacificastrategies.com.

អាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍របស់យើងគឺ៖

2420 4th Ave S
ប្រអប់សំបុត្រលេខ #84043
ទីក្រុង Seattle, WA 98134-9998

kmKM
រំកិលទៅកំពូល