Kami ay isang Network na Lumalaban para sa Hustisya ng Immigrant

Ang Aming Misyon

Protektahan at isulong ang kapangyarihan ng mga komunidad ng imigrante at mga refugee sa pamamagitan ng isang multiracial, multilingual, at multi-faith coalition. Ang aming diskarte sa pag-oorganisa ay nagtuturo at nagpapakilos sa buong estado upang itaguyod at ipagtanggol ang mga karapatan at dignidad ng lahat ng mga imigrante at mga refugee, na nakasentro sa mga tinig ng mga apektadong komunidad.

Ang ating Kasaysayan

Ang estado ng Washington ay tahanan ng mahigit 943,000 imigrante at tumatanggap ng ika-8 pinakamaraming refugee sa mga estado. Maraming mga grupo ng, ng at para sa mga imigrante at refugee ang nagtatrabaho sa buong estado sa loob ng mga dekada. Sa harap ng lumalaganap na mga banta sa amin ng administrasyong Trump, kami ay nagsama-sama upang bumuo ng Washington Immigrant Solidarity Network.

Ang WAISN ay ang pinakamalaking koalisyon na pinamumunuan ng mga imigrante sa Washington. Kami ay isang makapangyarihang network na hinihimok ng boluntaryo ng mga organisasyon at indibidwal na may karapatan sa imigrante at mga refugee na ipinamahagi sa buong estado na nagsusumikap na protektahan, pagsilbihan at palakasin ang mga komunidad sa buong estado. Nagtatrabaho kami upang magbigay ng suporta, kapasidad, at mga mapagkukunan sa mga pagsisikap ng mga organisasyon na bumuo ng kapangyarihan at nagkakaisang boses sa buong estado. Una kaming nagsama-sama noong Nobyembre 2016, bilang tugon sa resulta ng halalan sa pagkapangulo.

tlTL
Mag-scroll sa Itaas