PAGBUO NG IMIGRANT AT REFUGEE POWER SA WASHINGTON STATE

Health Equity for Immigrants

HEALTH EQUITY PARA SA MGA IMMIGRANTS

Ang WAISN ay bahagi ng isang makapangyarihang koalisyon na humihimok sa mga mambabatas na magbigay ng pondo upang matiyak na ang lahat sa ating estado ay may access sa buong saklaw na pantay na saklaw ng kalusugan. Ang pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan para sa lahat ng taga-Washington ay isang patakarang cost-effective na ginagawang mas malusog ang bawat komunidad.

WAISN RESOURCE FINDER

Ang WAISN Resource Finder ay isang community-driven, collaborative, collective, imperfect resource na nilalayon na gamitin ng mga organisasyong pangkomunidad na nagtatrabaho nang may layuning tulungan ang ating mga kapatid na imigrante at refugee makakuha ng access sa mga mapagkukunang kailangan sa pandemyang ito.

tlTL
Mag-scroll sa Itaas