Health Equity para sa mga Immigrant

Health Equity for Immigrants Campaign

Kung sino tayo

Kami ay mga pinuno ng komunidad, tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan at tagapagtaguyod na nagsama-sama upang magtrabaho upang mapabuti ang access sa abot-kayang pangangalagang pangkalusugan at saklaw para sa lahat ng residente ng Washington. Ginagabayan ng isang diskarte na may kaalaman sa komunidad, inuuna namin ang pantay na pag-access para sa mga indibidwal na walang insurance at underinsured dahil sa mga paghihigpit sa status ng imigrasyon.

Nilinaw ng emerhensiyang pampublikong kalusugan ng COVID-19 na ang mga komunidad ng imigrante at mga taong may kulay ay nangangailangan ng mas mahusay na access sa saklaw at mga serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan. Nais naming makipagtulungan sa mga pinuno ng komunidad at mga apektadong miyembro ng komunidad upang matuto nang higit pa tungkol sa mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan sa komunidad at kung ano ang dapat unahin para sa mga bagong programa at serbisyo sa saklaw.

Ang kampanya ay may tatlong pokus na lugar:

  • Edukasyon. Magsasagawa kami ng mga workshop at pagsasanay tungkol sa mga kasalukuyang programa at serbisyo sa pag-access sa pangangalagang pangkalusugan.

  • Pagkilala sa mga puwang. Makikipagtulungan kami sa mga pinuno ng komunidad at mga apektadong miyembro ng komunidad upang matukoy ang mga pinakakagyat na gaps sa pangangalaga at mga serbisyo sa pamamagitan ng mga focus group at survey (hal., El Centro community needs assessment).

  • Mga hakbangin sa patakaran/legislatibo. Gagamitin namin ang mga priyoridad na kinilala ng komunidad upang hubugin ang mga agenda ng patakaran at magmungkahi ng batas. Makikipagtulungan kami sa mga pinuno ng komunidad at mga apektadong miyembro ng komunidad upang ipaalam ang mga priyoridad na ito sa mga nahalal na opisyal at gumagawa ng patakaran.

Ang 2020 Washington State Health Equity for Immigrants Report

Health Equity for Immigrants

Ulat ng Health Equity for Immigrants

Noong 2020, ang El Centro de la Raza, ang Washington Immigrant Solidarity Network, at ang Northwest Health Law Advocates na may suporta mula sa ACLU ng Washington ay nakipagsosyo sa paggawa sa katarungang pangkalusugan para sa mga imigrante. Kasama sa mga programa sa saklaw ng pampublikong kalusugan ang mga paghihigpit sa katayuan sa imigrasyon, na hindi kasama ang maraming tao sa pag-access sa mga mahahalagang programang ito.

Mga miyembro ng Koalisyon

Mga Kasosyo at Kaalyado ng Koalisyon

Konseho sa Tahanan ng Pamilya ng Pang-adulto
American Federation of Teachers Washington
African Leaders Health Board
Alliance para sa isang Malusog na Washington
American Civil Liberties Union ng Washington
Amerikanong asosasyon para sa puso
Amerigroup
Angolan Community sa Washington
Asian Pacific Islander Coalition ng Spokane
Arcora Foundation
Area Health Education Center para sa Western WA
Serbisyong Pagpapayo at Referral sa Asya
Asian Pacific Islander Coalition ng South Puget Sound
Asian Pacific Islander Coalition ng Washington
Asian Pacific Islander Coalition ng Yakima Valley
Asia Pacific Cultural Center
Balansehin ang ating Tax Code
Bellasmiles para sa mga Kapansanan sa Pag-unlad
Casa Latina
Sentro para sa MultiCultural Health
Hustisya ng Central Washington Para sa Aming mga Kapitbahay
CHARMD Kalusugan ng Pag-uugali
Alyansa ng mga Bata
Pondo ng Kampanya ng mga Bata
Chinese Information & Service Center
Mga Serbisyong Legal ng Columbia
Mga Komunidad sa Mga Paaralan ng Benton-Franklin
Mga Komunidad sa Mga Paaralan ng Seattle
Mga Komunidad sa Mga Paaralan ng Whatcom-Skagit
Network ng Kalusugan ng Komunidad ng Washington
Planong Pangkalusugan ng Komunidad ng Washington
Mga Pananaw sa Komunidad
Comunidades sin Fronteras Washington
Congolese Integration Network
Kongregasyon Kol Ami
Pinag-ugnay na Pangangalaga
Country Doctor Community Health Centers
Economic Opportunity Institute
El Centro de la Raza
Palakasin ang mga Susunod na Henerasyon
Entre Hermanos
Eritrean Health Board
Eastside Para sa Lahat
Ethiopian Community sa Seattle
Faith Action Network
Firelands Workers Action/Accion de Trabajadores
Greater Spokane Progress
Hispanic Business Professional Association Foundation ng Spokane
Intercommunity Peace & Justice Center
Mga Serbisyong Pangkalusugan ng Internasyonal na Komunidad
International Organization for Human Rights Protection at Global Peace
Iraqi/Arab Health Board
Islamic Civic Engagement Project
Jesus Addicts Ministries
Jewish Federation of Greater Seattle
Jewish Community Relations Council ng Jewish Federation of Greater Seattle

Kavana Jewish Cooperative
Khmer Community ng Seattle King County
Mga Batang Nangangailangan ng Depensa (KIND)
Kitsap Immigrant Assistance Center (KIAC)
Latino Center para sa Kalusugan
Latino Community Fund
Mga Latino na Nagsusulong ng Mabuting Kalusugan
Latinos Unidos Grant County
Latinos sa Spokane
Legal na Boses
MAPS-AMEN (American Muslim Empowerment Network)
Inang Africa
MultiCare Health System
Muslims for Community, Action and Support (MCAS)
Mutual Aid Solidarity of Skagit Neighbors in Action.
Klinika ng Kapitbahayan
Bahay ng Kapitbahayan
Northwest Health Law Advocates
Northwest Immigrant Rights Project
North Seattle Progressives
OneAmerica
OneWorld Ngayon
Suporta sa Imigrante ng Pacific County
Pacific Islander Health Board ng WA
Para Los Niños de Highline
Peace and Justice Action League ng Spokane
Mga Kasosyo para sa Pagbabagong Panlipunan
Planned Parenthood Alliance Advocates
Planned Parenthood Of Greater Washington Of North Idaho
Pro-Choice WA
Raiz ng Planned Parenthood ng Greater Washington at North Idaho
Alyansa ng mga Refugee Women
Rescue Mission at Prayer Network International
Asosasyon ng Klinikang Pangkalusugan sa Rural
Mga Bata ng Seattle
SEIU 775
South Sudan Kuku Association of North America
Nagsasalita ng Justice LLC
Spokane Immigrant Rights Coalition
Spokane United We Stand
Pagpapalakas ng Sanctuary Alliance
Bahay ng Komunidad ng Tacoma
Komunidad ng Tanzania Washington
Ang Kicheko Project
Vashon-Maury SURJ ~ Showing Up for Racial Justice
Villa Communitaria
Wakulima USA
Washington Association para sa Kalusugan ng Komunidad
Washington Community Action Network
Washington Chapter ng American Academy of Pediatrics
Washington Healthcare Access Alliance
Washington Immigrant Solidarity Network
Sentro ng Badyet at Patakaran ng Estado ng Washington
Washington State Medical Association
Wenatchee para sa Immigrant Justice
White Center Community Development Association
Komunidad ng Zanzibar ng Washington

Mga organisasyong nilagdaan bago ang ika-11 ng Pebrero, 2022

tlTL
Mag-scroll sa Itaas