TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN TỔ CHỨC CỦA WAISN!

Kể từ khi WAISN được thành lập vào năm 2016, chúng ta đã cùng nhau đạt được những thành tựu to lớn giúp Bang Washington trở thành nơi mà những người nhập cư và người tị nạn có thể phát triển và sinh sống mà không sợ phải chia ly gia đình:

 • Chúng tôi đã cùng nhau tạo nên phong trào làm việc gắn kết và cùng nhau thông qua việc thành lập WAISN vào năm 2016
 • Chúng tôi đã tạo Đường dây nóng Phòng chống Trục xuất trên toàn tiểu bang của WAISN để phản hồi hoạt động của ICE, hỗ trợ cộng đồng khi có vụ giam giữ và chia sẻ tài nguyên cộng đồng
 • Cùng nhau, chúng ta đã thông qua những đạo luật mang tính đột phá để thúc đẩy quyền của người nhập cư và người tị nạn cũng như chấm dứt việc giam giữ
 • Chúng tôi đã đào tạo hơn 1.000 thành viên cộng đồng về cách tự bảo vệ mình trước sự hiện diện của ICE và biết các quyền của họ
 • Chúng tôi đã xây dựng các nhóm phản ứng nhanh cộng đồng ở 22 quận để huy động khi ICE đến gần chúng tôi
 • Thông qua Quỹ Trái phiếu Đấu tranh Công bằng, chúng tôi đã gắn kết gần 100 thành viên cộng đồng từ 25 quốc gia khỏi bị giam giữ
 • Để đối phó với đại dịch toàn cầu, chúng tôi đã xoay vòng mạng lưới của mình để tạo ra mạng lưới an toàn cho người nhập cư thông qua các chương trình chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm thất nghiệp
 • Chúng ta đã nhận được gần nửa tỷ đô la viện trợ trực tiếp cho cộng đồng người nhập cư của mình
 • Chúng tôi đã triệu tập mạng lưới của mình thông qua các cuộc họp trong khu vực và toàn tiểu bang để xác định phương hướng cho phong trào của mình và hơn thế nữa!

CHÚNG TÔI MẠNH MẼ, CHÚNG TÔI KHẢO SÁT VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG DỪNG LẠI!

Chúng tôi đang xây dựng tầm nhìn của WAISN về việc đoàn kết phong trào công lý cho người nhập cư do người nhập cư lãnh đạo ở Bang Washington nhằm xóa bỏ các hệ thống áp bức và đảm bảo cuộc sống sung túc cho tất cả người nhập cư. Mô hình thành viên của chúng tôi sẽ bao gồm các tổ chức thành viên đóng phí và các cá nhân tích cực tham gia vào công lý và tổ chức người nhập cư.

Để trở thành thành viên của WAISN, các tổ chức phải đăng ký, chứng minh và cam kết làm việc vì lợi ích tốt nhất của người nhập cư thông qua các dịch vụ trực tiếp, vận động, tổ chức hoặc thông qua các hành động khác.

Chúng tôi hình dung các thành viên WAISN sẽ hợp tác để tạo ra một mạng lưới hỗ trợ chăm sóc và phản ứng nhanh, xuyên qua các không gian chính trị và từ thiện tinh hoa để biến đổi thực tế vật chất của người nhập cư và xây dựng một thế giới nơi những người nhập cư không có giấy tờ có đầy đủ các quyền chính trị và kinh tế cũng như khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên chúng ta cần phát triển mạnh.

Mô hình thành viên WAISN được cấu trúc có chủ ý để tập trung quyền lực với các thành viên cộng đồng người nhập cư và các tổ chức do người nhập cư lãnh đạo trực tiếp phục vụ các thành viên cộng đồng bị ảnh hưởng.

Tư cách thành viên WAISN tạo ra một không gian nơi sức mạnh và năng lực tổ chức của bạn vừa có thể hỗ trợ công lý cho người nhập cư vừa nhận được sự hỗ trợ từ toàn bộ mạng lưới WAISN. Quan trọng nhất, chúng tôi đang xây dựng một mạng lưới nơi chúng tôi có thể tiếp tục tập trung sự lãnh đạo của các thành viên cộng đồng bị ảnh hưởng như người không có giấy tờ, Da đen, Châu Á, Người đảo Thái Bình Dương, người Latinx, người chuyển giới, người đồng tính và các cộng đồng nhập cư Nam Toàn cầu khác. 

Tham gia mạng lưới của chúng tôi bao gồm:

 • Tiếp cận và hướng dẫn từ các chuyên gia xây dựng phong trào công lý nhập cư, phân tích và thảo luận.
 • Tổ chức, hoạch định chính sách và vận động các cơ hội lãnh đạo thông qua các sáng kiến WAISN bao gồm Quỹ Trái phiếu Đấu tranh Công bằng, Liên minh LGBTQIA, Đồng hành cùng Người nhập cư, v.v.
 • Hỗ trợ công lý ngôn ngữ liên tục cho tổ chức của bạn, bao gồm quyền truy cập vào thiết bị thông dịch của WAISN.
 • Truy cập vào các khóa đào tạo quan trọng và các cuộc họp mặt trên toàn tiểu bang bao gồm Phòng chống trục xuất, Phản ứng nhanh, Biết quyền của bạn, Tổ chức 101, v.v.
 • Xây dựng một cộng đồng chuyên nghiệp và cá nhân cũng như sự đoàn kết trong một mạng lưới tiến bộ đa dạng bắt nguồn từ các giá trị nữ quyền, phi thực dân, xuyên quốc gia và đa quốc gia của WAISN.

Cam kết của chúng tôi là duy trì cơ cấu phí phù hợp với các giá trị của chúng tôi — đặt các tổ chức dựa vào cộng đồng làm trọng tâm công việc của chúng tôi. Nếu phí là một trở ngại, phí sẽ được giảm hoặc miễn dựa trên nhu cầu đã được chứng minh. Bằng cách này, WAISN cam kết đảm bảo rằng đó là sức mạnh cộng đồng chứ không phải tiền bạc.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phí thành viên sẽ hướng tới việc triệu tập, hỗ trợ và thông báo về việc xây dựng quyền lực của người nhập cư.
 
Là một phần của quy trình đăng ký, bạn sẽ chọn số tiền phí áp dụng cho nhóm hoặc tổ chức cộng đồng của mình. Yêu cầu giảm hoặc miễn phí được thực hiện như một phần của quy trình đăng ký. Khi tư cách thành viên của bạn đã được phê duyệt, bạn sẽ nhận được hóa đơn và có thể thanh toán phí của mình vào thời điểm đó.

Tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!

Trước khi điền vào đơn đăng ký thành viên của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu bạn đọc các tài liệu sau và xác nhận rằng bạn tuân thủ các giá trị tổ chức và mô hình thành viên của chúng tôi:

Tiếng Anh:

ĐỐI VỚI CÁC CÂU HỎI VỀ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN HOẶC ĐĂNG KÝ MỘT TRONG NHỮNG PHIÊN THÔNG TIN THÀNH VIÊN SẮP TỚI CỦA CHÚNG TÔI, VUI LÒNG EMAIL THÀNH VIÊN@WAISN.ORG

viVI
Cuộn lên trên cùng