Panatilihing Gumana ang Washington

Keep Washington Working

2019 Landmark Civil Rights Law Pinoprotektahan ang mga Immigrant at Washington's Economy

Panatilihing Gumagana ang Washington SB 5497

Noong 2019, ipinasa ng Lehislatura ng Washington ang Keep Washington Working Act, na nagpapahusay sa kaligtasan ng publiko, nagpo-promote ng pagiging patas sa mga imigrante, at nagpoprotekta sa privacy at mga karapatang sibil ng lahat ng residente ng Washington. Halos isang milyong Washingtonians (1 sa 7) ay mga imigrante. Sa maraming mga county, karamihan ng mga bata ay nakatira sa mga bahay na may halong katayuan. Ang mga imigrante ay mahalagang bahagi ng ating mga komunidad at manggagawa. Gayunpaman, ang mga pederal na ahensya tulad ng US Immigration and Customs Enforcement (ICE) at Customs and Border Protection (CBP), ay umaasa sa mga lokal na mapagkukunan ng pagpapatupad ng batas upang imbestigahan ang mga paglabag sa civil immigration, paglihis ng mga lokal na mapagkukunan at mga dolyar ng nagbabayad ng buwis palayo sa lokal na kaligtasan ng publiko mga isyu at panghihina ng loob sa mga tao na makipag-ugnayan sa mga first responder. Ang bagong batas ay nilagdaan ng Gobernador noong Mayo 21, 2019, at nagkaroon kaagad ng bisa. Binawi nito ang RCW 10.70.140, na dati ay nangangailangan ng mga kulungan na mangolekta at mag-ulat ng impormasyon sa mga awtoridad sa imigrasyon. Ngayon, inaatasan ng batas na partikular na ang mga tagapagpatupad ng batas at mga kulungan ay baguhin ang kanilang mga gawi at patakaran upang matiyak ang privacy ng lahat ng taga-Washington.

Nalalapat ang batas sa Washington State Patrol, lahat ng opisina ng sheriff ng county, mga departamento ng pulisya, mga kulungan, Department of Corrections (DOC) at mga opisyal ng mapagkukunan ng paaralan. Sila na ngayon ipinagbabawal mula sa:

  • Regular na nagtatanong tungkol at nangongolekta ng lugar ng kapanganakan, katayuan sa imigrasyon, o nasyonalidad, maliban kung kinakailangan ang paggawa nito para sa isang patuloy na pagsisiyasat ng kriminal.*
  • Pagpapahinto o pagpigil sa isang tao upang matukoy ang katayuan sa imigrasyon.
  • Pagbibigay ng personal na impormasyon sa ICE/CBP na hindi pampublikong impormasyon (hal. address ng tahanan).*
  • Nagbibigay-daan sa ICE/CBP na ma-access ang pakikipanayam sa mga taong nasa kustodiya tungkol sa mga paglabag sa imigrasyon ng sibil. Kung may access ang ICE/CBP, ang taong nasa kustodiya ay dapat magbigay ng nakasulat na pahintulot bago sila makapanayam ng ICE/CBP.
  • Hinahawakan ang mga tao sa mga detainer ng ICE/CBP o mga administratibong warrant.
  • Pag-abiso sa ICE/CBP kung kailan may makakalaya mula sa kustodiya.*
  • Pagtanggi ng mga serbisyo, benepisyo, pribilehiyo o pagkakataon ng isang tao dahil sa pagkakaroon ng detainer ng ICE, kahilingan sa notification, o warrant sa imigrasyon.
  • Pagtanggap ng mga libreng serbisyo ng interpretasyon at pagsasalin, o mga klase ng wika mula sa ICE/CBP.
  • Pagpasok sa mga kasunduan sa mga ahensya ng imigrasyon upang magsagawa ng mga tungkulin sa pagpapatupad ng imigrasyon (hal. 287(g) mga kasunduan).
  • Pagpasok sa mga kontrata sa mga ahensya ng imigrasyon upang pigilan ang mga imigrante para sa ICE/CBP (hal. Mga Intergovernmental Service Agreement (IGSAs) upang magrenta ng espasyo sa kulungan).

*Ang DOC ay hindi kasama sa mga probisyong ito.

Bukod pa rito, higit sa 20 ahensya ng estado, kabilang ang Department of Licensing (DOL) ay kinakailangang suriin ang kanilang mga patakaran at gawi upang matiyak na kinokolekta nila ang kaunting personal na impormasyon mula sa mga tao sa Washington, at ang impormasyong nakolekta ay hindi ibinabahagi sa mga ahensya ng imigrasyon maliban kung kailangan ng batas. Kinakailangan din nito na ibigay ang mga serbisyo anuman ang katayuan sa imigrasyon, maliban kung kinakailangan ng batas.

Ang opisina ng Attorney General ng Washington ay nagsagawa ng pagsusuri sa mga ahensya ng estado. Lumikha din ito mga alituntunin ng modelo para sa pagpapatupad ng batas upang masunod ang mga bagong paghihigpit sa itaas.

know your rights
tlTL
Mag-scroll sa Itaas