Mga mapagkukunan

Mga mapagkukunan

WAISN Deportation Defense Hotline sa WA State

1-844-724-3737

(Bukas araw-araw 8 am-6 pm)

Ang WAISN Hotline ay nag-aalok ng pag-asa sa mga imigrante sa pamamagitan ng mga serbisyo nito na magagamit ng lahat anuman ang kasarian, lahi, kultura, relihiyon, at oryentasyong sekswal. Nagbibigay kami ng suporta sa maraming wika, gaya ng Spanish, English, Vietnamese, at marami pang iba.

Mga Serbisyo sa Imigrasyon:

 • Tumawag upang iulat ang aktibidad ng imigrasyon sa iyong lugar.

 • Iulat kung ikaw/isang mahal sa buhay/kilala ay na-detain ng Immigration & Customs Enforcement (ICE) o Customs & Border Protection (CBP).

 • Saliw para sa isang appointment sa imigrasyon.

 • Kung ikaw ay naghahanap ng piyansa para makaalis sa immigration detention.

 • Tumawag upang malaman ang tungkol sa iyong mga karapatan bilang isang imigrante.

Kumonekta sa iba pang mga serbisyo, tulad ng:

 • Tumulong na mahanap ang iyong lokal na bangko ng pagkain.

 • Tulong para sa mga batang 0-5 taong gulang.

 • Upang malaman ang tungkol sa iyong mga karapatan bilang isang manggagawa.

Ang Iyong Mga Karapatan sa ICE

Your rights with ICE
Your rights with ICE
Smartphone: Pindutin nang matagal ang larawan at piliin ang i-save/i-download

Computer: Mag-right-click sa larawan at piliin ang "i-save" na larawan

COVID 19 Pagbabakuna Alamin ang Iyong Mga Karapatan

Smartphone: Pindutin nang matagal ang larawan at piliin ang i-save/i-download

Computer: Mag-right-click sa larawan at piliin ang "i-save" na larawan

Recursos

Línea de apoyo para sa mga inmigrante sa estado ng Washington

1-844-724-3737

Abierta todos los días 8 AM hanggang 6 PM

La línea de apoyo de WAISN, da esperanza a las personas inmigrantes por medio de los servicios que ofrecemos sin importar de género, raza, cultura, religión y orientación sexual. Ofrecemos asistencia en varios idiomas, por ejemplo, español, inglés, y vietnamita, entre otros.

Serbisyo ng inmigrasyon:

 • Usted puede reportar si hay actividad de la migra (ICE).

 • Llame si usted, un ser querido o conocido ha sido detenido por la migra (ICE) o la Patrulla Fronteriza (CBP).

 • Acompañamiento para una cita de inmigración (audiencia de fianza, o cuando necesite ir a un juzgado).

 • Fianza para salir de la detención de inmigración o si busca ayuda para pagar su fianza.

 • Llame para conocer sus derechos como inmigrante.

Conéctese con otros servicios, sa halimbawa:

 • Su banco de comida local.

 • Asistencia para niños de 0 a 5 años.

 • Para conocer sobre sus derechos en el trabajo.

Sus derechos con la Migra

Sus derechos con la migra
Sus derechos con la migra

Telefono Inteligente: Presione en la imagen y elija guardar/descargar

Computadora: Mag-click-derecho sa mga imahe at piliin ang "guardar" na imahe

COVID-19 Sus Derechos al Vacunarse

Telefono Inteligente: Presione en la imagen y elija guardar/descargar

Computadora: Mag-click-derecho sa mga imahe at piliin ang "guardar" na imahe

tlTL
Mag-scroll sa Itaas