WAISN Is Hiring

Chúng tôi đang thuê!

Mạng lưới Đoàn kết Người nhập cư Washington (WAISN) là một liên minh cơ sở gồm hơn 400 tổ chức bảo vệ quyền của người nhập cư và người tị nạn, được thành lập sau cuộc bầu cử tháng 11 năm 2016.

Sứ mệnh của WAISN là bảo vệ và nâng cao sức mạnh của cộng đồng người nhập cư và người tị nạn thông qua một liên minh đa chủng tộc, đa thế hệ, đa sắc tộc, đa giới tính, đa ngôn ngữ và đa tín ngưỡng. Chiến lược tổ chức của chúng tôi giáo dục và huy động trên toàn tiểu bang để duy trì và bảo vệ quyền và phẩm giá của tất cả người nhập cư và người tị nạn, tập trung vào tiếng nói của các cộng đồng dễ bị tổn thương và bị ảnh hưởng.

Tiểu bang Washington là nơi sinh sống của hơn 943.000 người nhập cư và tiếp nhận số người tị nạn nhiều thứ 8 trong số các tiểu bang. Nhiều nhóm người nhập cư và người tị nạn đã làm việc khắp tiểu bang trong nhiều thập kỷ. Trước những mối đe dọa ngày càng tăng do chính quyền Trump gây ra cho chúng tôi và sự gia tăng phong trào người da trắng thượng đẳng ở Mỹ, chúng tôi đã liên kết lại để thành lập Mạng lưới Đoàn kết Người nhập cư Washington.

WAISN là liên minh do người nhập cư lãnh đạo lớn nhất ở Bang Washington. Chúng tôi là một mạng lưới mạnh mẽ, do tình nguyện viên điều hành gồm các tổ chức và cá nhân vì quyền của người nhập cư và người tị nạn phân bổ trên toàn tiểu bang ở 27 quận. Chúng tôi làm việc để cung cấp sự hỗ trợ, năng lực và nguồn lực cho nỗ lực của các tổ chức nhằm xây dựng quyền lực và hoạt động như một tiếng nói thống nhất về công lý cho người nhập cư trên toàn tiểu bang.

Ứng cử viên lý tưởng chia sẻ cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng các mối quan hệ và quyền lực cơ sở trong cộng đồng người nhập cư và người tị nạn, đồng thời ủng hộ các giá trị xuyên quốc gia và đa quốc gia phi thuộc địa của chúng tôi về niềm vui, sự quan tâm, đoàn kết vượt qua những khác biệt, tính chính trực và trách nhiệm giải trình.

Hiện chúng tôi đang tuyển dụng các vị trí sau:

Đường dây nóng WAISN
Vị trí đối mặt với cộng đồng
viVI
Cuộn lên trên cùng