Freedom For Immigrants #Not1More

 

Health equity for Immigrants

WAISN là một phần của liên minh mạnh mẽ kêu gọi các nhà lập pháp cung cấp kinh phí để đảm bảo mọi người trong tiểu bang của chúng ta đều được tiếp cận bảo hiểm y tế công bằng toàn diện. Đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe cơ bản cho tất cả người dân Washington là một chính sách tiết kiệm chi phí giúp mọi cộng đồng khỏe mạnh hơn.

CÔNG CỤ TÌM TÀI NGUYÊN WAISN

WAISN Resource Finder là một nguồn tài nguyên không hoàn hảo, hợp tác, tập thể, hướng đến cộng đồng nhằm mục đích sử dụng bởi các tổ chức cộng đồng hoạt động với mục đích giúp đỡ chúng ta. anh chị em nhập cư và tị nạn được tiếp cận với các nguồn lực cần thiết trong đại dịch này.

viVI
Cuộn lên trên cùng