Tình nguyện viên nghiên cứu

Mẫu quan tâm tình nguyện viên nghiên cứu tài nguyên WAISN

Đường dây nóng toàn tiểu bang của Mạng lưới Đoàn kết Người nhập cư Washington (WAISN) là một công cụ mạnh mẽ cho phép cộng đồng người nhập cư và người tị nạn của chúng tôi báo cáo hoạt động nhập cư và truy cập thông tin về các nguồn lực cộng đồng.

Nhóm nghiên cứu tài nguyên WAISN hỗ trợ Nhà điều hành đường dây nóng và Đối tác mạng để họ có thông tin cần thiết nhằm cung cấp cho các thành viên cộng đồng thông tin chính xác về tài nguyên và đảm bảo rằng đó là tài nguyên an toàn và đáng tin cậy. Thông tin chúng tôi thu thập được tải lên WAISN Resource Finder: https://resources.waisn.org

Các thành viên của Nhóm Nghiên cứu Tài nguyên cần sử dụng máy tính và điện thoại di động để liên hệ với các tổ chức nhằm tìm hiểu về các dịch vụ họ cung cấp và khả năng tiếp cận tài nguyên dành cho các thành viên cộng đồng người nhập cư. Họ phải đủ thoải mái với công nghệ để sử dụng các công cụ trực tuyến (như cơ sở dữ liệu Resource Finder của chúng tôi), máy tính, điện thoại di động và email một cách dễ dàng.

Nhiệm vụ có thể được điều chỉnh theo thời gian bạn có và bạn có thể làm việc ngoài giờ làm việc bình thường. Kỹ năng giao tiếp và viết tốt rất hữu ích nhưng không bắt buộc–tất cả chúng ta đều cùng nhau học hỏi trong nhóm này.

Sau khi bạn điền vào biểu mẫu, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn về buổi định hướng và đào tạo! Chúng tôi rất vui mừng chào đón bạn đến với đội ngũ của chúng tôi!

Có một vài câu hỏi? E-mail christy@waisn.org.

viVI
Cuộn lên trên cùng