Mga boluntaryo sa pananaliksik

WAISN Resource Research Volunteer Interes Form

Ang Washington Immigrant Solidarity Network (WAISN) sa buong estadong Hotline ay isang makapangyarihang kasangkapan na nagpapahintulot sa ating mga komunidad ng imigrante at mga refugee na mag-ulat ng aktibidad sa imigrasyon at mag-access ng impormasyon tungkol sa mga mapagkukunan ng komunidad.

Ang WAISN Resource Research Team ay sumusuporta sa Hotline Operators at Network Partners upang magkaroon sila ng impormasyong kailangan upang mabigyan ang mga miyembro ng komunidad ng tumpak na impormasyon tungkol sa isang mapagkukunan, at katiyakan na ito ay isang ligtas at pinagkakatiwalaang mapagkukunan. Ang impormasyong nakalap namin ay ina-upload sa WAISN Resource Finder: https://resources.waisn.org

Ang mga miyembro ng Resource Research Team ay kailangang gumamit ng computer at cell phone upang makipag-ugnayan sa mga organisasyon upang malaman ang tungkol sa mga serbisyong inaalok nila at ang accessibility ng resource para sa mga miyembro ng komunidad ng imigrante. Dapat silang sapat na komportable sa teknolohiya upang magamit ang mga online na tool (tulad ng aming database ng Resource Finder), kanilang computer, cell phone, at email nang madali.

Maaaring iayon ang mga takdang-aralin sa oras na mayroon ka, at maaari kang magtrabaho sa labas ng normal na oras ng negosyo. Ang malakas na kasanayan sa komunikasyon at pagsulat ay kapaki-pakinabang ngunit hindi kinakailangan–lahat tayo ay nag-aaral nang sama-sama sa pangkat na ito.

Sa sandaling punan mo ang form, makikipag-ugnayan kami sa iyo tungkol sa isang oryentasyon at pagsasanay! Nasasabik kaming tanggapin ka sa aming koponan!

May mga katanungan? Email christy@waisn.org.

tlTL
Mag-scroll sa Itaas